Wielerclub De Vier Kronen
ZONDAG 26 MEI 2019
15e MEMORIAL RUDY PEERENS NIEUWE START & AANKOMST :
Info T. Van Gasse 0486/45 18 91 thierryvangasse@hotmail.com www.4kronen.be
SEMIKLASSIEKER LADY FUN TOUR MOUNTAINBIKE FAMILIETOCHT
90 - 110 KM 70 KM 30 KM
36 - 55 KM
VAN 7u TOT 10u VAN 7u TOT 11u VAN 10u TOT 14u
VAN 7u TOT 11u
WTC DE VIER KRONEN TEMSE
www.debikestore.com
Z O N D AG   2 6   M E I   2 0 1 9
1 5 d e   M E M O R I AL   R U D Y P E E R E N S N I E U W E   S T
AR
T &  A
AN K O M S T P L
A
A
T S   :   T R
AN S P O R
T B R U N O   M E E R S M AN   -  E I G E N L O P
PAR   E i g e n l o s t r a a t  2 1   B u i l d   B 1   9 1 0 0   S i n t - N i k l a a s
Info T. Van Gasse 0486/45 18 91 thierryvangasse@hotmail.com www.4kronen.be
SEMIKLASSIEKER LADY FUN TOUR MOUNTAINBIKE FAMILIETOCHT
90 - 110 KM 70 KM 30 KM
36 - 55 KM
VAN 7u TOT 10u VAN 7u TOT 11u VAN 10u TOT 14u
VAN 7u TOT 11u
WTC DE VIER KRONEN TEMSE
WTC DE VIER KRONEN TEMSE
P
AR K E E R
G E L E G E N H E I D   R U I M   A
AN W E Z I G
N A D E   R I T  E E N   G L
A
A S J E   B U B B E L S   V O O R   A L L E   D E E L N E M E N D E   D AM E S   VO L L E D I G   V E R N I E U W D E   M T B   P
AR
C O U R S E N   G E Z E L L I G   B U I T E N T E R R
A S   -   D O U C H E S  B E VE I L I G D E   F I E T S E N S T
AL L I N G   -  AF S P U I T Z O N E   M T B  F I E T S E N VE R H U U R   D E   B I K E   S T O R E
NA DE RIT EEN GLAASJE BUBBELS VOOR ALLE DEELNEMENDE DAMES VOLLEDIG VERNIEUWDE MTB PARCOURSEN GEZELLIG BUITENTERRAS - DOUCHES BEVEILIGDE FIETSENSTALLING - AFSPUITZONE MTB FIETSENVERHUUR  DE BIKE STORE
NA DE RIT EEN GLAASJE BUBBELS VOOR ALLE DEELNEMENDE DAMES PARKEERGELEGENHEID RUIM AANWEZIG VOLLEDIG VERNIEUWDE MTB PARCOURSEN GEZELLIG BUITENTERRAS - DOUCHES BEVEILIGDE FIETSENSTALLING - AFSPUITZONE MTB FIETSENVERHUUR  DE BIKE STORE
NIEUWE START & AANKOMSTPLAATS : TRANSPORT BRUNO MEERSMAN - EIGENLOPARK           Eigenlostraat 21 Build B1  9100 Sint-Niklaas
EIGENLOPARK, Eigenlostraat 21, 9100 Sint-Niklaas
WAAR ???  Klik hier
Het blauwe ballonnetje
© Lorem ipsum dolor sit Nulla in mollit pariatur in, est ut dolor eu eiusmod lorem
Memorial
www.debikestore.com
Z O N D AG   2 6   M E I   2 0 1 9
1 5 d e   M E M O R I AL   R U D Y P E E R E N S N I E U W E   S T
AR
T &  A
AN K O M S T  :  E I G E N L O P
AR K ,   E i g e n l o s t r a a t  2 1 ,   9 1 0 0   S i n t - N i k l a a s
Info T. Van Gasse 0486/45 18 91 thierryvangasse@hotmail.com www.4kronen.be
SEMIKLASSIEKER LADY FUN TOUR MOUNTAINBIKE FAMILIETOCHT
90 - 110 KM 70 KM 30 KM
36 - 55 KM
VAN 7u TOT 10u VAN 7u TOT 11u VAN 10u TOT 14u
VAN 7u TOT 11u
WTC DE VIER KRONEN TEMSE
www.debikestore.com
Z O N D AG   2 6   M E I   2 0 1 9
1 5 d e   M E M O R I AL   R U D Y P E E R E N S N I E U W E   S T
AR
T &  A
AN K O M S T P L
A
A
T S   :   T R
AN S P O R
T B R U N O   M E E R S M AN   -  E I G E N L O P
AR K   E i g e n l o s t r a a t  2 1   B u i l d   B 1   9 1 0 0   S i n t - N i k l a a s
Info T. Van Gasse 0486/45 18 91 thierryvangasse@hotmail.com www.4kronen.be
SEMIKLASSIEKER LADY FUN TOUR MOUNTAINBIKE FAMILIETOCHT
90 - 110 KM 70 KM 30 KM
36 - 55 KM
VAN 7u TOT 10u VAN 7u TOT 11u VAN 10u TOT 14u
VAN 7u TOT 11u
WTC DE VIER KRONEN TEMSE
WTC DE VIER KRONEN TEMSE
P
AR K E E R
G E L E G E N H E I D   R U I M   A
AN W E Z I G
N A D E   R I T E E N   G L
A
A S JE   B U B B E L S   VO O R   AL L E   D E E L N E M E N D E   D A M E S   VO L L E D I G   V E R N I E U W D E   M T B   P
AR
C O U R S E N   G E Z E L L I G   B U I T E N T E R R
A S   -   D O U C H E S  B E VE I L I G D E   F I E T S E N S T
AL L I N G   -  AF S P U I T Z O N E   M T B  F I E T S E N VE R H U U R   D E   B I K E   S T O R E
Het blauwe ballonnetje
WAAR … klik hier